1. Pieteikšanās

Ja vēlaties pārdot savu uzņēmumu, lūdzam sazināties ar mums:

  • aizpildot pieteikuma anketu;
  • vai nosūtot e-pastu uz adresi: bizon@bizon.lv
  • vai zvanot 67612565.

2. Vienošanās

Jebkura veiksmīga sadarbība ir balstīta uz godīguma, atklātuma un ieinteresētības pamata. Lai šo sadarbību legalizētu, abas puses slēdz attiecīgu vienošanos:

  • kādus pakalpojumus pārdevējs saņem un BIZON.LV apņemas sniegt (gan bezmaksas, gan maksas);
  • konfidencialitātes deklarācija (dokuments par komerciālas informācijas neizpaušanu trešajām personām).

3. Pamatinformācija

Jūs nodrošināt mūs ar informāciju par uzņēmuma finanšu rādītājiem, darbību, attīstības perspektīvām utt.

4. Pārrunas

Lai nonāktu pie abpusēji pieņemamiem darījuma nosacījumiem, viens no sarežģītākajiem ir vienošanās posms. Pie kopsaucēja var nonākt ne tikai koriģējot cenu, bet arī citus nosacījumus, kas ietekmē nākamo – biznesa pārņemšanas posmu.

5. Darījums

Ar konsultantu palīdzību tiek apsvērtas vairākas uzņēmuma juridiskās pārņemšanas formas un izvēlēta piemērotākā. Notiek darījuma priekšlīguma slēgšana starp abām pusēm, kā arī akreditīva atvēršana.

6. Inventarizācija

Pircējs kopā ar pārdevēju pārliecinās, vai visi darījumā atrunātie punkti atbilst īstenībai.

7. Īpašumtiesību pārņemšana

Abas puses tiekas, lai parakstītu pirkšanas procesa beigu dokumentus. Visi dokumenti tiek reģistrēti attiecīgajās valsts institūcijās. Pārdevējs priekšlīgumā atrunātajā laika periodā iepazīstina pircēju ar uzņēmuma ikdienas darbību.