1. Pieteikšanās

Ja apsverat iespēju kļūt par kāda biznesa īpašnieku, vēlaties vairāk uzzināt par šādu iespēju vai jau zināt, kas Jums ir vajadzīgs, lūdzu kontaktējaties ar mums:

 • aizpildot pieteikuma anketu;
 • nosūtot e-pastu uz adresi: bizon@bizon.lv
 • zvanot pa šādu tālruņa numuru: 67612565;
 • ierodoties personīgi Bizon: Marijas ielā 20-9, Rīgā.

2. Vienošanās

Jebkura veiksmīga sadarbība ir balstīta uz godīguma, atklātuma un ieinteresētības pamata. Lai šo sadarbību legalizētu, abas puses slēdz attiecīgu vienošanos:

 • kādus pakalpojumus potenciālais pircējs vēlas saņemt un Bizon apņemas sniegt (gan bezmaksas, gan maksas);
 • konfidencialitātes deklarācija (dokuments par komerciālas informācijas neizpaušanu trešajām personām, kas tiks saņemta no Bizon par Jūs interesējošiem uzņēmumiem).

3. Informācija

Jūs nodrošināt mūs ar visiem dokumentiem un datiem, kas nepieciešami, lai pārdotu Jūsu uzņēmumu.


4. Novērtēšana un cenas noteikšana

Uzņēmumam, tāpat kā jebkurai precei ir sava cena. Ne vienmēr tirgus cena atbilst pamatkapitāla lielumam, ieguldījumu kopumam vai īpašnieka priekšstatam par biznesa vērtību. Tāpēc svarīga ir biznesa novērtēšana pirms cenas nosaukšanas.

Uzņēmuma novērtēšana ir rūpīgs un darbietilpīgs process, ko veic profesionāli speciālisti (auditori un juristi). Uzņēmuma novērtēšana un cenas noteikšana ir par papildus samaksu. Nenoliedzami, novērtēts uzņēmums ir daudz interesantāks potenciālajiem pircējiem un tā cena var pieaugt.

Uzņēmumi bez novērtējuma arī var tikt likti uz pārdošanu, cenu nosakot pašam īpašniekam, konsultējoties ar BIZON speciālistiem.


5. Reklāma

Lai pārdotu uzņēmumu, tāpat kā jebkuru citu preci, par to ir jāinformē. Tomēr šajā gadījumā mērķauditorija ir ļoti šaura un attiecīgi, marketinga pasākumi – specifiski. Bizon nodrošina saviem klientiem bezmaksas publikāciju http://www.bizon.lv/ , kas ir orientēta uz biznesa aprindām. Lapa periodiski tiek reklamēta Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Somijā, Zviedrijā un Dānijā. Bez tam, reģistrētie potenciālie investori saņem informāciju par jaunu iespēju investēt.

Lai par pārdodamo uzņēmumu uzzinātu vēl vairāk cilvēku, attiecīgi palielinot iespēju atrast pircēju, var veikt papildus marketinga aktivitātes: raksti tematiskos žurnālos un laikrakstos, reklāmas biznesa laikrakstos, dalība informatīvajos blokos, tiešais pasts mērķauditorijai utt. Šajās aktivitātēs pārdevējs investē arī savus līdzekļus.


6. Atlase

Mēs sniedzam pamatinformāciju, konfidencialitātes robežās, katram interesentam par Jūsu uzņēmumu. Mūsu darbinieki, intervējot atlasa kvalificētus pircējus, lai sniegtu papildus informāciju.


7. Prezentēšana

Mūsu speciālisti prezentē potenciālajiem pircējiem Jūsu uzņēmumu, apspriežot dažādas detaļas un akcentējot ieguvumus no biznesa. Tiek apskatīti uzņēmuma finansu un saimnieciskie rezultāti un perspektīvas. Uzņēmuma vārds un adrese netiek nosaukti.


8. Tikšanās

Pēc garantiju saņemšanas no pircēju puses, BIZON organizē tikšanos ar biznesa pārdevēja un potenciālā pircēja piedalīšanos. Potenciālais pircējs apmeklē uzņēmumu. Tikšanās var notikt uzņēmuma telpās vai saglabājot konfidencialitāti pret uzņēmuma darbiniekiem un klientiem, neitrālā vietā. Potenciālajam pircējam ir iespēja klātienē izjautāt pārdevēju par visiem neskaidrajiem saimnieciskiem jautājumiem.


9. Sarunas

Lai nonāktu pie abpusēji pieņemamiem darījuma nosacījumiem, viens no sarežģītākajiem ir vienošanās posms. Parasti sarunas par uzņēmuma pirkšanu neaprobežojas ar vienošanos par cenu. Ļoti būtisks faktors ir pārņemšanas forma – nopērkot daļas uzņēmumā (uzreiz visas vai pa posmiem), nopērkot visu, izņemot juridisko formu vai nopērkot tikai aktīvus. Svarīgs faktors ir darbinieku, dažādu līgumu un attiecību saglabāšana. Tāpēc šādu sarunu vadīšana ir būtisks priekšnoteikums veiksmīgam iznākumam un pārpratumu minimizācijai. Bizon ir specializējusies pārdošanas sarunu vešanā.


10. Darījums

Sarunās, nonākot pie pozitīva iznākuma, tiek noslēgts priekšlīgums, kurā ir ietverti visi biznesa nodošanas un pārņemšanas tehniskie un juridiskie nosacījumi. Tiek slēgts akredetīva līgums ar banku vai BIZON par samaksas veikšanu caur 3. personu, lai garantētu samaksu pārdevējam un uzņēmuma atbilstību iepriekš sniegtai informācijai.


11. Inventarizācija

Pēc akredetīva iemaksas pircējs kopā ar pārdevēju veic uzņēmuma inventarizāciju, lai pārliecinātos, ka visi atrunātie punkti atbilst īstenībai.


12.Īpašumtiesību nodošana

Abas puses tiekas, lai parakstītu pirkšanas procesa beigu dokumentus. Visi dokumenti tiek reģistrēti attiecīgās valsts institūcijās. Pārdevējs no bankas vai Bizon saņem līgumā paredzēto samaksu. Pārdevējs priekšlīgumā atrunāto laiku iepazīstina pircēju ar ikdienas darbību. …un brauc atvaļinājumā uz Okeānijas salām!…


Sniedzam nelielu ieskatu par pamatpakalpojumu cenām:


Konsultācijas biznesa izvēles un atlases veikšanā. Uzņēmumu atlase caur BIZON datu bāzi. Papildus informācijas saņemšana par atlasītiem uzņēmumiem un mūsu konsultācija šajos jautājumos. Paplašināts pirkšanas sludinājums bizon.lv Pēc rokasnaudas iemaksas par uzņēmumu no Bizon datu bāzes: tikšanās organizēšana, sarunu vadīšana pārstāvot pircēja pusi, visa veida līgumu sagatavošana par darījumu, darījuma organizēšana un reģistrēšana Komercreģistrā.

BEZMAKSAS


Ja BIZON datu bāzē nav atrodams piemērots uzņēmums, tad pēc klienta izvirzītām prasībām tiek veikta potenciālo uzņēmumu mērķtiecīga meklēšana, sludinājuma ievietošana bizon.lv, biznesa vērtības provizoriska noteikšana un sarunu vešana pircēja vārdā, dokumentu noformēšana un reģistrēšana.

5%-10% no biznesa vērtības.


Uzņēmuma pilnā novērtēšana:

 • finansu un saimnieciskās darbības audits;
 • aktīvu inventarizācija, lai sakārtotu uzskaiti, noteiktu īpašumu
 • likvīdo un tirgus vērtību;
 • tirgus analīze;
 • biznesa novērtēšana pēc 3 metodēm un cenas noteikšana;
 • atskaites izsniegšana par uzņēmuma tirgus vērtību.

Cena atkarīga no novērtējamā uzņēmuma lieluma un nozares.