Resursi

Iespēja meklēt pircēju neveicot pilnu novērtēšanu

Praktiski visas konsultantu firmas pirms uzņēmuma pārdošanas pieprasa veikt uzņēmuma pilnu auditu un pirmspārdošanas sagatavošanu.

Tas ir labs ceļš, lai precīzāk noteiktu cenu un pircējs ātrāk pieņemtu lēmumu. Tomēr šis process prasa papildus izmaksas un laiku.

Mazajiem uzņēmumiem (cena līdz 100.000,-EUR) mēs piedāvājam bezmaksas ātro novērtējumu un ievietošanu pārdodamo uzņēmumu datu bāzē.