Resursi

Ceļvedis investoram

Biznesa pircējam un investoram ir jāpieņem daudz lēmumu pirkšanas procesā. Mēs Jums piedāvajam 5 padomus – investora „piecus zelta likumus”.

1. Likums: Uzzini visu par uzņēmumu, kurā investē

Uzņēmums ir sarežģīts procesu, ideju, cilvēku finansu apvienojums, kas pie tam ietērpts noteiktā tiesiskā formā. Sekmīgi uzņēmumi ir atraduši pareizo faktoru kombināciju, kam bieži vien bijis veltīts ilgs laiks meklējot un no savām kļūdām mācoties.
Nopērkot gatavu biznesu, investors vai nu:

 • Redz uzņēmuma nākotni kā sekmīgas pieredzes turpinājumu.
  Šajā gadījumā investors var kļūdīties novērtējot uzņēmuma darbību pagātnē, vai arī to var pārsteigt nesagatavotu kādas iekšējas vai ārējas izmaiņas, kas paralizē uzņēmuma tālāku attīstību ieplānotajā veidā.
 • Plāno ieviest radikālas pārmaiņas. Šajā gadījumā plānotās izmaiņas var nebūt efektīvas vai arī neatbilst videi, kurā tiek realizētas.

Gan viens, gan otrs ir riskants pasākums, jo īpaši, ja investors nevelta pietiekami daudz laika un resursu, lai izzinātu un izprastu uzņēmumu pašu un to vidi, kurā tas darbojas.
Līdzeklis, kā minimalizēt šādu problēmu varbūtību, ir uzzināt pilnīgi  visu par uzņēmumu, kuru iegādājies vai kurā investē līdzekļus. Uz šo procesu nevar taupīt līdzekļus vai laiku. Ir jāpēta pats uzņēmums, tā procesi, darbinieki, produkti, finanses, līgumiskās attiecības, kā arī nozare un vide, kurā tas darbojas. Ir liela kļūda iedomāties, ka viena uzņēmuma sekmīgu pieredzi var pārnest uz citu, to neadaptējot. Ir kļūda arī uzskatīt, ka visi uzņēmumi pēc būtības ir vienādi un viegli saprotami.

2. Likums: Noskaidro dažādus viedokļus

Uzņēmuma izziņas procesā ir ieteicams nepaļauties uz vienpusēju informāciju. Pat tad, ja stāstītājs visas nianses par pārdodamo biznesu atklāj pilnīgi godprātīgi, vienmēr ir jāņem vērā, ka daudz ko nosaka personu subjektīvā attieksme. Pārdevējam viņa uzņēmums gandrīz visos gadījumos liksies dārgāks un vērtīgks par to summu, kādu ir gatavs maksāt pircējs.

Personas, ar kurām noteikti vajadzētu aprunāties pirms biznesa pirkšanas ir:

 • telpu īpašnieks (ja telpas tiek nomātas);
 • citi dalībnieki (ja tādi ir);
 • darbinieki, kas ir informēti par uzņēmuma pārdošanu (lieliski, ja to skaitā ir grāmatvedis vai meistari);
 • arī kaimiņi un konkurenti ;
 • kā arī citas personas, kurām varētu būt nepieciešamā informācija par nozares vai konkrētā uzņēmuma tālāko attīstību (tajā skaitā biznesa konsultanti ).

Informāciju var meklēt arī publiski pieejamajās datu bāzēs, tikai jārēķinās, ka tā ne vienmēr precīzi atspoguļo pēdējās izmaiņas uzņēmuma darbībā. Ir lieliski, ja pieejama informācija par uzņēmumu no tā klientiem. Tas var parādīt, cik dzīvotspējīgs ir uzņēmums nākotnē.

Informācijas iegūšanas procesā gan jāspēj izvērtēt, ar kuriem cilvēkiem šādas sarunas nav pieļaujamas. Ja tas ir:

 • darbinieks,
 • konkurents vai
 • piegādātājs,

pāragra informācijas izplatīšana par uzņēmuma pārdošanu var novest pie ļoti nelabvēlīgām sekām pašam uzņēmumam, kuru jūs vēlāk nopirksiet – darbinieki sāk meklēt citu darbu, konkurenti izmanto situāciju, kamēr uzņēmuma nākotne nav viegli prognozējama, piegādātāji izmaina piegādes nosacījumus. Tādēļ liela nozīme un māksla ir iegūt nepieciešamo viedokļu daudzveidību nepārkāpjot konfidencialitātes robežu.

3.Likums: Nesteidzies, nepakļaujies spiedienam

Informācijas iegūšanas process var nebūt vienkāršs vai ātrs. Lai arī taupīt laiku un līdzekļus liekas vilinoši, veicot tik nopietnu darījumu kā biznesa pirkšana, to nevar pieļaut.

Nereti tiek izdarīts spiediens uz pircēju, liekot tam ātrāk pieņemt lēmumu, pierādīt savu interesi. Izmantotās metodes ir dažādas – spēle ar vairākiem pircējiem, nomas līguma izbeigšanās un daudzi citi. Šādos gadījumos var piedāvāt vienošanos par rokasnaudu, kas ir zināma daļa no darījuma summas un parāda pārdevējam, ka pircēju tiešām interesē objekta pirkšana. Rokasnaudas līguma jāparedz pietiekami ilgs laiks, lai jaunais īpašnieks varētu iepazīties ar uzņēmumu pilnībā, netiktu steidzināts un tomēr pieņemtu lēmumu saprātīgā laika periodā.

Lielākā problēma ir nevis tas, ka uz vienu objektu ir vairāki pircēji, bet gan tas, ka viņiem parasti nav pilnīgas informācijas par pārdodamo uzņēmumu. Arī informācijas novilcināšana ir spiediens pieņemt lēmumu bez tās.

4. Likums: Neieguldi savus pēdējos finansu līdzekļus

Izvērtē, ko tu vari atļauties! Ir skaidrs, ka vairumā jauniegūto uzņēmumu būs nepieciešams veikt izmaiņas tā, lai tas strādātu un izskatītos pēc jaunā īpašnieka vēlmēm un gaumes. Atkarība no katras konkrētas situācijas, pašam uzņēmumam var arī nebūt brīvu apgrozāmo līdzekļu, it sevišķi, ja tiek plānots remonts. Rezultātā jaunajam uzņēmuma īpašniekam ir jārēķinās, ka ar pirkuma maksas samaksu bizness tikai sāksies un katrā biznesā ir savi izdevumi.

Situācijai ir divi risinājumi:

 • Pārliecināties, ka uzņēmums pats spēs (vai nebūs tāda nepieciešamība) nosegt prognozējamos izdevumus tuvākajā nākotnē. Vai arī
 • Iegādāties uzņēmumu, par kuru samaksājot tā cenu vēl atliek naudas līdzekļi iecerētajiem uzlabošanas darbiem. Ja pirkuma maksa ir lielāka par finansu apjomu, kuru jūs viegli spējat atlikt malā, iespējams, jums jāizvēlas cits un lētāks bizness.

5.Likums: Piesaisti profesionāli

Uzņēmuma vai biznesa pirkšana un pārdošana nav vienkāršs process. Sarežģījumi rodas gan sagatavojot uzņēmumu pārdošanai, gan meklējot pircēju, gan kaulējoties par biznesa vērtību un samaksas noteikumiem. Kā likums parādās arī problēma par to, kas būs pirmais – dokumenti vai nauda. Lai cik zinošs nebūtu pircējs savā nozarē, visticamāk pieredze ar biznesa pirkšanu un pārdošanu tam būs neliela.

Pasaules prakse liecina, ka biznesa pirkšanā un pārdošanā no katras puses piedalās juristi, finansisti, grāmatveži, biznesa brokeri, PR konsultanti, bankas un kredītpiesaistes speciālisti, biznesa konsultanti un atsevišķos gadījumos arī biržas brokeri.

Speciālista izvēle arī nav viegls uzdevums, jo jūsu konsultantam ir jābūt personai, kurai jūs ne tikai uzticaties, bet kura arī saprot biznesa pirkšanas un pārdošanas procesu un spēj strādāt komandā par saprātīgu samaksu, pabeidzot darbu ātri.

Šobrīd BIZON spēj piedāvāt speciālistu komandu, kas veic juristu, finansistu, brokeru un konsultantu pienākumus, nepieciešamības gadījumā piesaistot bankas un kredītspeciālistus. Uzticot darbu BIZON, Jums ir komanda, kas pārdos biznesu droši, ātri un par minimālām izmaksām.