Par mums

Biežāk uzdotie jautājumi

Labākais laiks lai pārdotu biznesu ir tad, kad vislabāk iet! Labāk negaidīt, kad uzņēmums sāks pikēt, tādējādi ciešot pārdošanas cenai. Lai kā, gandrīz visi uzņēmumi var tikt pārdoti, pat ja neiet labi, ja pārdošana ir profesionālās rokās un novērtēšana ir veikta pareizi.

Uzņēmuma vērtība ir atkarīga no vairākiem faktoriem – kā naudas plūsma un tās legalitāte, aktīvu vērtība, finansu vēsture, iekārtu un telpu stāvoklis, konkurence, atrašanās vieta un ekonomika. Analizējot Jūsu uzņēmumu un salīdzinot ar līdzīgiem uzņēmumiem, BIZON speciālisti ieteiks piemērotāko cenu stratēģiju. Lielākiem uzņēmumiem mēs iesakām veikt pilnu novērtēšanu, jo pircēji labāk maksātu par uzņēmumu, kam ir dokumentēta atsauce uz prasīto cenu. Atsevišķi investīciju fondi apskata tikai novērtētus uzņēmumus.

Uzņēmumu pārdošana ir specifiska nozare, kura būtiski atšķiras no nekustamo vai kustamo īpašumu pārdošanas. Būtiski ir saglabāt konfidencialitāti, lai runas par biznesa pārdošanu neietekmētu uzņēmuma reputāciju (darbinieku, piegādātāju un klientu lojalitāte), tādējādi saglabājot labu pārdošanas cenu līdz darījuma realizācijai. Kompānijai BIZON ir būtiska datu bāze un informācijas izplatīšanas kanāli, kas veicina ātrāku pircēju atrašanu, kā arī pieredze uzņēmumu prezentēšanā un sarunu vešanā, kas dod iespēju pārdevējam droši saņemt atbilstošu samaksu, uzņēmumu pārdodot.

Pirms uzņēmuma publicēšanas BIZON mājas lapā un piedāvājuma sagatavošanas, īpašniekam, kurš vēlas pārdot savu biznesu, ir jāaizpilda anketa un jāiesniedz pamatinformācija par uzņēmumu. BIZON speciālisti tiekas ar īpašnieku, pārbauda informāciju par uzņēmumu un to vizuāli novērtē, attiecīgi izvērtējot tā piemērotību uzņēmumam kā precei. BIZON speciālistiem ir tiesības atteikt biznesu pieņemt pārdošanai, ja tas ir nepiemērots, neatbilst dokumentācijai vai tās nav vispār, kā arī gadījumā, ja prasītā cena krasi atšķiras no speciālistu noteiktās.

Tā ir uzņēmuma pilna novērtēšana, lai noteiktu optimālo cenu par biznesu un piemērotāko pārdošanas stratēģiju. Bez tam novērtēšana palīdzēs atrast iemeslus, kas varētu traucēt pārdot biznesu un tos novērst. Sagatavotu uzņēmumu ir vieglāk pārdot par iespējami augstāku cenu.

Līdzīgi citiem produktiem, uzņēmums ir vērts tik daudz, cik pircējs ir gatavs maksāt pārdevējam brīvā tirgū. Lielākā daļa uzņēmumu vērtība ir noteikta pēc tā, ko kāds ir gatavs maksāt par to. Ja uzņēmums saņem peļņu, cik Jūs gribat un varat maksāt atkarībā no peļņas. Latvijā amplitūda ir plaša - 3 līdz 5 gadu peļņa, ko uzņēmums pēc pārdošanas varēs ģenerēt. Cenu aprēķinot, izmanto arī citas metodes, kas ir piemērotākas konkrētai uzņēmējdarbības sfērai un tirgus situācijai.

Statistika liecina, ka 80% jaunizveidoto biznesu pirmajos 3 gados cieš neveiksmi, jo izvēlējušies nepareizu vietu, nepiemērotu produktu, sākuši ar nepiemērotu kapitālu vai pieņemot nepiemērotus darbiniekus. No šiem riskiem var izvairīties nopērkot jau esošu uzņēmumu, kas pierādījis savu dzīvotspēju.

Izvēloties šādu uzņēmumu, ir ļoti svarīgi izvērtēt neveiksmes cēloņus. Bieži vien veicot izmaiņas menedžmentā, finansu apritē vai citā neveiksmes iemeslā uzņēmums var kļūt ļoti pelnošs. Pie kam, uzņēmumu ar negatīvu naudas plūsmu, parasti var iegādāties par salīdzinoši zemu cenu.

Ir vairāki ceļi, kā izvairīties no saistībām, kuras iepriekšējie īpašnieki ir noklusējuši. Sastādot pirkšanas līgumu, ir jāatrunā tās saistības, ko pārņem jaunais īpašnieks, paredzot iepriekšējā īpašnieka atbildību par saistībām, kuras līgumā nav iekļautas. Iespējams nopirkt uzņēmumu kā īpašumu kopumu, nepārņemot juridisko formu, tādējādi juridisko atbildību atstājot iepriekšējā īpašnieka ziņā. BIZON speciālisti piedāvās piemērotāko veidu darījuma veikšanai un sagatavos atbilstošu dokumentāciju, veiksmīgai biznesa pārņemšanai.

Jā, ja darījumu veic ar BIZON palīdzību. Kredītu ir iespējams saņemt kā pašam garantējot ar nekustamo īpašumu, tā arī ar izvēlētā uzņēmuma līdzekļiem, ja tādi vēl nav apgrūtināti, pircējam pašam investējot vismaz 40% naudas līdzekļu no darījuma vērtības. Iespējamā kredīta lielums ir atkarīgs no izvēlētā uzņēmuma stāvokļa un aktīvu vērtības.