Pakalpojumi

Procesa nodrošināšana

Biznesa iegāde vai pārdošana ir sarežģītāka par automašīnas vai nekustamā īpašuma iegādi, jo katrs uzņēmums ir unikāls un nav tiešā veidā salīdzinams ar citu uzņēmumu. Tāpēc ir nepieciešama speciālistu palīdzība, kas sniegtu šādus pakalpojumus:

Uzņēmumu pārdodot:

 • Mazajiem uzņēmumiem tiek veikta „ekspress” novērtēšana, kuras rezultātā BIZON speciālisti kopā ar uzņēmuma īpašnieku nosaka cenu, pa kādu uzņēmums tiks piedāvāts pārdošanai.
 • Par uzņēmumu tiek sagatavota informācija, ievadei datu bāzē, un izgatavots prospekts, potenciālo pircēju informēšanai.
 • Pircēju meklēšana, ko BIZON veic ar saviem līdzekļiem:
  • informācija par uzņēmumu tiek ievadīta http://www.bizon.lv/ mājas lapā, kura tiek reklamēta potenciālo pircēju un investoru vidū Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā un Skandināvijas valstīs;
  • informācija par uzņēmumu tiek izsūtīta personīgi personām, kas izteikušas vēlmi iegādāties attiecīgu parametru uzņēmumus un investīciju kompānijām.
  • Pircēju meklēšana, pārdevējam daļēji piedaloties finansējumā:
   • informācijas publicēšana biznesam veltītos izdevumos;
   • rakstu publicēšana par attiecīgo nozari un iespēju iegādāties uzņēmumu;
   • sadarbībā ar citu valstu partneriem, informācijas publicēšana attiecīgo valstu datu bāzēs;
   • potenciālo pircēju mērķtiecīga atlase, speciāli sagatavota informācija un BIZON speciālistu personīgas vizītes un informācijas prezentēšanas;
   • citas metodes pircēju atrašanai, kas ir atkarīgas no konkrēta uzņēmuma atsevišķi.
  • Pārrunu vešana ar potenciālajiem pircējiem un Jūsu uzņēmuma prezentēšana.
  • Darījuma noteikumu saskaņošana un dokumentāla noformēšana.

Saskaņā ar līgumu, mēs saņemam atlīdzību tikai darījumam veiksmīgi noslēdzoties, tādēļ esam ieinteresēti pēc iespējas ātrāk atrast Jums pircēju un sekmēt biznesa pārdošanu.

Mūsu komisija par biznesa pārdošanu ir 5-12% no summas, ko Jūs saņemat no pircēja. Ja vēlaties pārdot savu biznesu, lūdzu aizpildiet anketu un nosūtiet to mums.

Uzņēmumu pērkot:

 • pārdevēju meklēšana, ko BIZON veic ar saviem līdzekļiem:
  • informācija par meklējamo uzņēmumu tiek ievadīta http://www.bizon.lv/ mājas lapā, kura tiek reklamēta uzņēmēju vidū Latvijā, kā arī Lietuvā, Igaunijā, Krievijā un Skandināvijas valstīs;
  • informācija par meklējamo uzņēmumu tiek izsūtīta uzņēmumiem, kas atrodas BIZON datu bāzē un izteikuši vēlmi biznesu pārdot.
 • Pārdevēju meklēšana, pircējam daļēji piedaloties finansējumā:
  • informācijas publicēšana biznesam vai attiecīgai nozarei veltītos izdevumos;
  • potenciālo uzņēmumu mērķtiecīga atlase, speciāli sagatavoti piedāvājumi un BIZON speciālistu personīgas vizītes.
 • Uzņēmumu atlase pēc pircēja izvirzītiem parametriem, salīdzināšana un novērtēšana.
 • Pārrunu vešana pircēja vārdā ar interesējošiem uzņēmumiem par to iegādi.
 • Darījuma noteikumu saskaņošana un dokumentāla noformēšana.

Mūsu komisija par Jums piemērota biznesa atrašanu ir 5-10% no darījuma summas. Ja vēlaties iegādāties biznesu, lūdzu aizpildiet anketu un nosūtiet to mums.

Vārds uzvārds *

Please leave this field empty.

E-pasts *

Telefona numurs *

Jūsu piezīmes