Company

Flower shop

ID 479

Selling price

55 000

Location

Riga

Industry

Retail stores

Business type

Flower shop

Legal form

Limited Liability Company

Statutory capital

2 000 EUR

Parts being sold

Full business (100%)

Last year's turnaround

72 942 EUR

Total views:

Description

Modernizēts ziedu bizness.

Viens no atzītākajiem un pazīstamākajiem uzņēmumiem ziedu mazumtirdzniecības nozarē. Bizness sastāv no 5 mazumtirdzniecības vietām, tajā skaitā ir arī ziedu tirdzniecība ar interneta starpniecību. Veikaliem ir vienots, skaists dizains un logo. Kredītsaistību uzņēmumam nav.

Uzņēmumam vairāku gadu garumā ir izveidojies plašs klientu loks. Darba organizācija ir racionalizēta un sīki izstrādāta, sabalansētas izmaksas, izstrādāti preču sortimenta katalogi, skaistas telpas. Uzņēmums ļoti strauji attīstās, tas ir pelnošs, mākslinieciski radošs un modernizēts bizness, kas izveidots, nostabilizēts un pastāvīgi pilnveidojas. Uzņēmums funkcionē patstāvīgi.

Uzņēmuma apgrozījums 2007.gadā bija 72 942 LVL, 2008.gada 8 mēnešos 69 575 LVL, 2009.gadā prognozētais apgrozījums 150 000 LVL.

Uzņēmuma peļņa 2007.gadā bija 2 500 LVL, 2008. gadā 10 000 LVL (par 8 mēnešiem), 2009.gadā prognozējamā peļņa 25 000 LVL.

Esošajā tirdzniecības tīklā ir iespējams papildināt preču sortimentu ar citām preču grupām. Uzņēmumam ir līgumpartneri visā Latvijā.

Pārdošanas iemesls: īpašnieks iesaistīts citā projektā ārpus Latvijas.

Tā ir Tava iespēja izpausties mākslinieciski un pelnīt vienlaicīgi!

Print | Send to e-mail