Services

Legal Advices

Slēdzot sadarbības līgumu par uzņēmuma pirkšanu vai pārdošanu, BIZON nodrošina ar:

 • Sadarbības līgumu starp biznesa pārdevēju un BIZON vai biznesa pircēju un BIZON.
 • Pamatdokumentu auditu. (Uzņēmuma reģistrāciju un nodokļu maksātāju apliecību, iekšēji reglamentējošu dokumentu pārbaude. Īpašnieku vai pilnvaroto tiesības veikt darījumu un pamatkapitāla iemaksu pārbaude.)
 • Konfidencialitātes deklarāciju, kas paredz attiecīgas informācijas neizpaušanu trešajām personām, nesaskaņojot to ar otru pusi.
 • Priekšlīgumu, kas paredz konkrēta pircēja un pārdevēja biznesa nodošanas un pārņemšanas tehniskos un juridiskos nosacījumus.
 • Darījuma dokumentāciju, uzņēmumu pārņemot jaunajam īpašniekam, un tā reģistrēšanu Uzņēmuma Reģistrā.

Šie pakalpojumi tiek segti ar darījuma komisiju, kas ir kā atlīdzība par veiksmīgi pabeigtu darījumu.

Papildus juridiskie pakalpojumi, kas tiek veikti uzņēmumu sagatavojot pārdošanai:

 • Juridiskais audits:
  • pamatdokumentu pārbaude,
  • biznesa vēstures izpēte,
  • īpašumtiesību dokumentācijas pārbaude par nekustamo īpašumu, zemi, iekārtām un tehniku (nomas, līzingi, franšīzes, piegādes un citi ilgtermiņa līgumi),
  • normatīvo dokumentu pārbaude (licences, sertifikāti, apdrošināšanas polises),
  • intelektuālā īpašuma dokumentāciju izpēte (tirdzniecības zīmes, zīmoli, izgudrojumi),
  • kadru dokumentācijas izpēte.
 • Trūkstošo dokumentu noteikšana un to savākšana vai izveide;
 • Dokumentu piemērošana pastāvošai likumdošanai;
 • Esošo līgumu analīze un korekcijas;
 • Piemērotākās pārdošanas shēmas izveide;
 • Uzņēmuma sadalīšana divās vai vairāk juridiskās personās;
 • Divu vai vairāku uzņēmumu juridiska apvienošana vienā;
 • Konsultāciju sniegšana par juridiskiem jautājumiem, kas saistīti ar šāda veida darījumiem;
 • Dokumentu paketes izveide, kas nepieciešama veiksmīgam pārdošanas darījumam.

Šie pakalpojumi palīdzētu sakārtot uzņēmumu, kas pārdevējam ļautu saņemt lielāku atlīdzību, savukārt pircējā veicinātu pārliecību par pirkuma atbilstību sakārtotam uzņēmumam.

Šie pakalpojumi ir par atsevišķu samaksu. Pakalpojumus var izmantot arī uzņēmumi, kas nav paredzēti pārdošanai vai jaunie īpašnieki, kas vēlas sakārtot tiko iegādātu uzņēmumu.

Name surname *

Please leave this field empty.

E-mail *

Telephone number *

Your message