Services

Financial advices

Finanšu pakalpojumi, kas tiek veikti, uzņēmumu sagatavojot pārdošanai: 

  • uzņēmuma audits;
  • uzņēmuma finansu un saimnieciskā stāvokļa analīze;
  • grāmatvedības uzskaites izveide vai sakārtošana;
  • īpašumu un saistību inventarizācijas veikšana;
  • grāmatvedības uzskaites datorizācija;
  • bilances sastādīšana;
  • piemērotākās pārdošanas finansu shēmas izveide.

Name surname *

Please leave this field empty.

E-mail *

Telephone number *

Your message