1. Pieteikšanās

Ja apsverat iespēju kļūt par kāda biznesa īpašnieku, vēlaties vairāk uzzināt par šādu iespēju vai jau zināt, kas Jums ir vajadzīgs, lūdzu kontaktējaties ar mums:

 • aizpildot pieteikuma anketu;
 • nosūtot e-pastu uz adresi: bizon@bizon.lv
 • zvanot pa šādu tālruņa numuru: 67612565;
 • ierodoties personīgi Bizon Broker: Marijas ielā 20-9, Rīgā, LV-1011, ieeja no pagalma.

2. Vienošanās

Jebkura veiksmīga sadarbība ir balstīta uz godīguma, atklātuma un ieinteresētības pamata. Lai šo sadarbību legalizētu, abas puses slēdz attiecīgu vienošanos:

 • kādus pakalpojumus potenciālais pircējs vēlas saņemt un Bizon apņemas sniegt (gan bezmaksas, gan maksas);
 • konfidencialitātes deklarācija (dokuments par komerciālas informācijas neizpaušanu trešajām personām, kas tiks saņemta no Bizon par Jūs interesējošiem uzņēmumiem).

3. Pamatinformācija

Jūs nodrošināt mūs ar informāciju par sevi, par savu iepriekšējo biznesa pieredzi un vēlmēm. Par vēlamo nozari, atrašanās vietu, uzņēmuma stāvokli, perspektīvi utt.


4. Biznesa izvēle

Kopēji mēs pārrunājam un pārbaudām dažādus biznesa veidus un izvēlamies to, kas Jums šķiet pievilcīgākais.


5. Meklēšana

Pēc Jūsu norādītiem un atlasītiem parametriem mēs apskatam gan publisko datu bāzi (pieejamu www.bizon.lv ), gan mūsu rīcībā esošo plašāku datu bāzi un izvēlamies piemērotākos uzņēmumus. Ja datu bāzē nav piemērota uzņēmuma, tad mēs vienojamies par attiecīgā uzņēmuma meklēšanu brīvā tirgū, izmantojot vienu vai vairākus meklēšanas veidus:

 • ievietojam www.bizon.lv mājas lapā attiecīgu sludinājumu;
 • veidojam plašāku orientētu marketingu (sludinājumi biznesa izdevumos, raksti u.c.);
 • izsakām priekšlikumus attiecīgiem uzņēmumiem brīvā tirgū.

6. Prezentēšana

Mēs Jūs iepazīstinām ar uzņēmumiem, kas Jūs interesē un pārrunājam svarīgākos faktorus par katru.


7. Garantijas

Ja attiecīgais bizness Jūs ir ieinteresējis, tad kā garantija Jūsu nopietnajiem nolūkiem tiek slēgts līgums par rokasnaudu 10% apmērā no darījuma summas.


8. Tikšanās

Jūs saņemat pilnu informāciju par uzņēmumu: nosaukums, saimnieciskās darbības rezultāti par pēdējiem gadiem. Jums ir iespēja konfidenciāli apmeklēt attiecīgo uzņēmumu un vizuāli novērtēt to. Mēs organizējam tikšanos ar Jums un pārdevēju, kas dod Jums iespēju uzdot jautājumus, kas radušies par uzņēmuma darbību.


9. Sarunas

Lai nonāktu pie abpusēji pieņemamiem darījuma nosacījumiem, viens no sarežģītākajiem ir vienošanās posms. Pie kopsaucēja var nonākt ne tikai koriģējot cenu, bet arī citus nosacījumus, kas ietekmē nākamo- biznesa pārņemšanas posmu.


10. Darījums

Ar konsultantu palīdzību tiek apsvērtas vairākas uzņēmuma juridiskās pārņemšanas formas un izvēlēta pieņemamākā. Notiek darījuma priekšlīguma slēgšana starp abām pusēm, kā arī akreditīva atvēršana.


11.Inventarizācija

Pircējs kopā ar pārdevēju pārliecinās, vai visi darījumā atrunātie punkti atbilst īstenībai.


12.Īpašumtiesību pārņemšāna

Abas puses tiekas, lai parakstītu pirkšanas procesa beigu dokumentus. Visi dokumenti tiek reģistrēti attiecīgās valsts institūcijās. Pārdevējs priekšlīgumā atrunāto laiku iepazīstina pircēju ar ikdienas darbību.


Sniedzam nelielu ieskatu par pamatpakalpojumu cenām:


Konsultācijas biznesa izvēles un atlases veikšanā. Uzņēmumu atlase caur BIZON datu bāzi. Papildus informācijas saņemšana par atlasītiem uzņēmumiem un mūsu konsultācija šajos jautājumos. Paplašināts pirkšanas sludinājums bizon.lv Pēc rokasnaudas iemaksas par uzņēmumu no Bizon datu bāzes: tikšanās organizēšana, sarunu vadīšana pārstāvot pircēja pusi, visa veida līgumu sagatavošana par darījumu, darījuma organizēšana un reģistrēšana Komercreģistrā.

BEZMAKSAS


Ja BIZON datu bāzē nav atrodams piemērots uzņēmums, tad pēc klienta izvirzītām prasībām tiek veikta potenciālo uzņēmumu mērķtiecīga meklēšana, sludinājuma ievietošana bizon.lv, biznesa vērtības provizoriska noteikšana un sarunu vešana pircēja vārdā, dokumentu noformēšana un reģistrēšana.

5%-10% no biznesa vērtības.


Uzņēmuma pilnā novērtēšana:

 • finansu un saimnieciskās darbības audits;
 • aktīvu inventarizācija, lai sakārtotu uzskaiti, noteiktu īpašumu likvīdo un tirgus vērtību;
 • tirgus analīze;
 • biznesa novērtēšana pēc 3 metodēm un cenas noteikšana;
 • atskaites izsniegšana par uzņēmuma tirgus vērtību.

Cena atkarīga no novērtējamā uzņēmuma lieluma un nozares.